Miből áll össze a napelem ára?

napelem ára

Az elhatározás után a tervezési folyamat következik. Releváns adatok segítségével ki lehet számolni a várható beruházási költségeket, amelyben segítségünkre lehetnek a Veszprémi napelem kivitelező cégek. Fontos tudni egy ingatlan esetén, hová helyezzük el a napelemet, milyen típusút és mekkorát. A tető formájától függ, hogy tetősíkban helyezkedjen el vagy sem. Többféle tartószerkezet segítségével a talajt és az épület homlokzatát is kihasználhatjuk a telepítésre.


A napelemek alapanyaga leggyakrabban a szilícium, viszont eltérőek lehetnek gyártástechnológia szempontjából: mono- és polikristályos, valamint úgynevezett vékonyréteg. A monokristályossal érhető el a legnagyobb hatásfok, jobban képes hasznosítani a szórt sugárzást, ami azt jelenti, hogy felhős időben valamivel jobban termel. Éves összehasonlításban viszont nagyjából annyit termel, mint a polikristályos. Fajlagosan magas ára a megtérülés kárára megy. Úgy számolhatjuk ki, hogy összehasonlítjuk az egységnyi árakat. Sok esetben a polikristályos bizonyul kedvezőbb választásnak.


A napelem árának összetevői

Fajlagos költségként felmerülnek:

  • Napelem rendszer költsége
  • 1-ről 3 fázisra bővítés, amper növelése céljából és villanyszerelés
  • Villanyóra szabványosítás költsége
  • Villamos energia közcélú hálózatra történő csatlakozásért fizetendő díj
  • Energia tanúsítvány készítése

A telepítés folyamata

Ajánlatkérés után személyes konzultáció következik, majd ajánlatadás, mely elfogadása esetén szerződéskötés. Ezt követi a Háztartási Méretű Kiserőmű igénybejelentése az illetékes elosztói engedélyes felé. Fontos, hogy mekkora teljesítményű berendezést kívánunk telepíteni, és milyen belső hálózati feltételek mellett (hány fázisú). Az igénybejelentő jóváhagyása után következik a tervezési, csatlakozási dokumentáció benyújtása, amely tartalmazza a műszaki információkat és terveket, csatlakozási kivonatot, egyvonalas kapcsolási rajzot és a termelői nyilatkozatot.


Általában csak 1 napot vesz igénybe a napelemes rendszer telepítése. A kivitelezés végeztével a készre jelentés történik, majd a területileg illetékes elosztói engedélyes lecseréli a mérőórát egy fogyasztást és termelést együtt mérő eszközre, ezzel megtörténik a hálózati csatlakozás. Hálózati csatlakozás: A területileg illetékes elosztói engedélyes lecseréli a mérőórát egy fogyasztást és termelést együtt mérő eszközre. A napelem minimum 20 évig termel villamos energiát. Lehetőség van monitoring applikáció telepítésére, hogy nyomon követhessük a termelést.


Napelem telepítésére felhasználható támogatások

A fosszilis erőforrások hatékonyabb kiváltására irányuló befektetések támogatása során lehetőség van egy 100 %-os napelem pályázatra, valamint az Otthonfelújítási támogatás igénybevételére 50 %-os visszafizetéssel. A támogatás során hangsúlyos szerep jut a zöldenergia előállításának.

  • Otthonfelújítási támogatás – 50%-os visszatérítéssel
  1. december 31-ig vehető igénybe, és a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítását szolgálja, akinek a gyermeke a támogatási igény leadásakor még nem töltötte be a 25-ik életévét és legalább 1 éve az adott ingatlanban van állandó lakcímmel bejelentve. Esetükben egy 50 %-os kedvezménnyel vásárolt napelem rendszer mindössze 6 év alatt megtérül, az energiát pedig minimum 20, de akár 25-30 éven át is folyamatosan termeli.

Cél a fenntartható fejlődés

Folyamatosan nő az energiaigény, ugyanakkor az ellátásbiztonság és az energiaár ingadozik. Az EU energiapolitika célja az emisszió (kibocsátás csökkentése, főleg az üvegházhatású gázoké) és a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentése. 3 fő szempontot vesz figyelembe: ellátásbiztonság, versenyképesség, fenntarthatóság. Magyarország támogatja a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való elterjedését. Cél az energiahatékonyság növelése, az energiaimport csökkentése, de nem elhanyagolható a klímavédelem fontossága sem, az emberiség jövője érdekében.


Megújuló energiaforrások: nap, víz, szél, geometrikus energia, biogáz, biomassza, bioüzemanyagok, megújuló kommunális hulladék. A hulladék energiaforrásként való átalakítását és felhasználását is támogatja az állam.


Tudtad, hogy a víz- és szélenergia csak villamos energiaként hasznosul, amelyhez napelemre van szükség. A napenergiából pedig villamos és hőenergia is előállítható, aminek megvalósításhoz viszont napkollektor szükséges?

Összegzés:

Egy napelem telepítése soklépcsős feladat, és maga a döntés is körültekintést igényel. Mivel folyamatosan nő az energiaigény, ugyanakkor az ellátásbiztonság és az energiaár ingadozik, ezért érdemes mindenkinek előre gondolkodni, és a fosszilis energiahordozóktól való függést megszüntetni. A megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való elterjedésével nő az energiahatékonyság, és az üvegházhatású gázkibocsátás visszaszorításával sokat tehetünk a fenntartható fejlődés érdekében. Veszprémi napelem kivitelező cégek a megadott paraméterek segítségével kiszámolják nekünk a megújuló energiaforrás telepítésének költségét. Pályázatok segítségével 50, de akár 100 %-ban is támogatottá válhat a napelem projektünk.

Education Template